Genom att regelbundet se över din bil förlänger du både livslängden på den samtidigt som du kan minska bränsleförbrukningen. Det kan därför vara viktigt att ge din bil en service för att se till att allt står rätt till. På Pedersen Däck erbjuder vi service av din bil som utförs av vår erfarna och kompetenta personal. Servicen innefattar oljebyte, service av bromsar med mera. 


Kontakta eller besök oss för mer information!