Syftet med en AC-service är att kontrollera att AC-systemet fungerar som det ska. Att regelbundet underhålla AC-systemet bidrat förutom till bättre funktion även en längre livslängd. Därför rekommenderar vi service cirka vartannat till var tredje år. När vi på Pedersen Däck utför en service så byter vi olja och gas samt gör en läckagekontroll och provkörning. Allt detta kan vi göra medan du väntar.

Kontakta eller besök oss för mer information!